Miksi niin tiheää?

Blogissa kysyttiin taannoin lukijoiden mielipidettä sopiviin tontti- ja talokokoihin Lahelanpellossa.

Sopivin talokoko oli vastaajien mielestä 120-180 m2. Kolmannes vastaajista kannatti talokooksi 180-240 k-m2.   sopivintalokoko sopivintonttikoko

Sopivin tonttikoko oli yli 900 m2. Liki joka neljäs pitää sopivimpana tonttikokona 800-900 m2. Tuhannen neliön ja toisaalta erittäin pieniä mikrotontteja kannattaa vain murto-osa vastaajista. Lahelanpellossa halutaan korostaa urbaaniutta – jokaisella olisi oma piha tai parveke, mutta alue voisi silti olla riittävän tiivis palveluiden ja joukkoliikenteen kannattavan kehittämisen näkökulmasta. Rakenne on kaavaluonnoksessa monipuolinen. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja moneen makuun; pieniä tontteja heille, jotka eivät halua stressata pihan hoitamisella ja ”normitontteja” piha-asujille. Vaihtoehtona halutaan pitää myös yhtiömuotoinen asuminen.

Lahelanpeltoon ollaan suunnittelemassa Tuusulan mittakaavassa tiivistä asuinaluetta. Tiivistä rakentamista puoltaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet – toimivan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 25 asukasta hehtaarilla. Lahelan suunniteltu tiheys toisi alueelle juuri tämän asukasmäärän hehtaaria kohti. Tuusulan uuden kuntastrategian mukaan Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. On myös huomioitava tosiasia, että Tuusulan väkiluku kasvaa sitä tahtia, että enää ei ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hajautuneessa rakenteessa palveluja ei pystytä turvaamaan asukkaille, vaan yhä useampi joutuu hakeutumaan palveluiden ääreen autolla. Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan jalankulkuvyöhykkeelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle palveluista. Lahelanpellosta on mahdollista suunnitella kevyen liikenteen oikoreitit keskustaan, mikä lisää kevyen liikenteen houkuttelevuutta.

Lue lisää Tuusulan kunnan kilpailukyvystä liikenteen näkökulmasta kuntakehityslautakunnan esityslistalta.

Suoraan suunnittelupöydältä: Lahelanpellon alustava kaavarunko

LP2_alustava kaavarunko

LP2_kaupunkirakenne

Kesälomat on vietetty ja Lahelanpellon suunnittelu jatkuu.

Lahelanpellon rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista. Pääosa asuinrakennuksista tulee olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Aivan keskeisimmät korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Rakennusmateriaalina tullaan suosimaan puuta, mutta townhouse –tyyppisten rakennusten materiaaliksi on kaavailtu kiveä. Townhouse –talot on suunniteltu rakennettavaksi  alueen keskelle jäävien puistojen ympärille.

Omakotitalotontit ovat kooltaan 400 – 1000 m2 ja rakennusoikeudet vaihtelevat välillä noin 150 -250 k-m2. Rakennusten kerrosluku on pääosin 2 (1-2½).

Luonnoksessa on varauduttu Lahelanorren rakentamiseen.  Lahelanorren ja uuden asuinalueen vaikutukset liikenteeseen tutkitaan Tuusulan kunnan toimesta syksyn aikana.

Kommentit ja kysymykset luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

P.S. Tämä on alustava luonnos, jota ei ole käsitelty lautakunnissa tai muualla. Virallinen luonnosvaihe, josta jätetään mielipiteitä ja pyydetään lausuntoja, tulee syksyn aikana.

kaavaprosessi