Joukko + liikenne = joukkoliikenne

Tämän päivän maankäytön suunnittelussa pyritään tukemaan joukkoliikenteen järjestämistä, kannattavuutta, sekä toisaalta vähentämään kansalaisen riippuvuutta henkilöautosta. Tähän katsotaan päästävän, kun uusi rakentamien ja uudet alueet sijoittuvat olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen ja kun rakenteessa saavutetaan riittävä tiheys. Joukkoliikenne vaatii riittävän joukon.

Joukkoliikenne on palvelujen saavutettavuutta, liikkumisvaihtoehtojen monipuolisuutta ja tasa-arvoa. Kuntakeskuksessa tai taajaman ytimessä asuva asukas tavoittaa keskeiset palvelut kävellen. Pyörä laajentaa jonkin verran saavutettavuutta. Työmatkat, vapaa-ajan matkat ja osa palveluista sijoittuu kuitenkin nyky-yhteiskunnassa lähes poikkeuksetta etäämmälle. Toisaalta henkilöauto ei näytä olevan kestävä ja riittävä vastaus tähän liikkumistarpeeseen. Yhdyskunnan kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista ryhmistä kaikki eivät voi pysyvästi tai lyhytaikaisemmin käyttää sitä (mm. vanhukset, lapset ja nuoret sekä liikuntarajoitteiset), eikä sitä myöskään pidetä mm. ilmastovaikutusten ja ruuhkautumisen kannalta kestävänä vaihtoehtona ainoaksi ja yksinomaiseksi ratkaisuksi. Yhdyskunnan kokonaisuus, moninaisuus ja kestävyys näyttävät vaativan muuta. Joukko vaatii riittävää joukkoliikennettä.

Tiivistetysti voi siis sanoa, että nyky-yhdyskunnan kokonaisuus, moninaisuus ja kestävyys vaativat toimiakseen joukkoliikennettä, ja joukkoliikenne toimiakseen vaatii riittävän määrän väestöä, väestöntiheyttä. Joukot vaativat joukkoliikennettä ja joukkoliikenne vaatii joukkoja: Joukko+liikenne=joukkoliikenne.