Millainen on hyvä virkistysalue?

Tuusulassa laaditaan parhaillaan viheraluestrategiaa. Sen tavoitteena on määritellä, millaisia virkistys- ja viheralueita jatkossa tullaan kaavoittamaan ja toteuttamaan.

Viime vuosikymmeninä on ollut suunnitteluihanteena puisto jokaisen takapihalla -ajattelu. Kapeat ja kiilamaiset puistokaistaleet eivät kuitenkaan ole käyttäjän tai ekologisesta näkökulmasta parhaita mahdollisia. Kasvi- ja eläinlajien kannalta yksi suuri vihreä alue on parempi kuin monta pientä. Yksi laaja viheralue on helpompi suunnitella ja edullisempi toteuttaa sekä ylläpitää kuin monta pientä.

Toimiva virkistysalue palvelisi monia lähialueiden asukkaita, olisi kiinnostavampi kuin pelkkä nurmikenttä, läpikulkupusikko – tai läpipääsemätön ryteikkö,  ja sisältäisi aitoa käyttöarvoa. Plussaa olisi, jos alueella olisi jokin erityispiirre, selkeä vetovoimatekijä, kuten vettä tai kalliota.

Tavoitteena onkin löytää samalla kunnan mitassa identiteetille ja vetovoimalle keskeiset kohteet, joita voidaan käyttää kunnan virkistyksen ja joissakin tapauksissa jopa  matkailun kovana ytimenä, eli kohteet jotka tekevät Tuusulasta Tuusulan ja ovat vahva laatu- ja imagotekijä myös tulevaisuudessa.

Millainen on sinun mielestäsi hyvä virkistysalue? Mikä on mielestäsi koko kunnan mitassa oleellisin virkistyskohde tai sellaisena kehitettävä kohde – tai kohteet? Mikä on naapurustosi kannalta merkittävin lähikohde?