Osallistumisesta

Perinteisesti kaavaprosessin aikana lähialueen asukkaita, maanomistajia ja alueella toimivia yhdistyksiä tiedotetaan ja kuullaan. Järjestetään yleisötilaisuuksia ja postitetaan kirjeitä. Tämä blogi on myös keino osallistaa, ja mielestäni myös onnistunut; keskustelu on erittäin rakentavaa ja lukijoita on mukavasti – parhaina päivinä lukijoita on yli sata. Kiitos lukijoille!

Perinteisissä osallistumistavoissa on yksi suuri miinuspuoli. Niissä ei ole mukana lainkaan alueen tulevia asukkaita, joille uuden alueen ominaisuudet ovat kaikkein tärkeimpiä. Kumppanuuskaavoitus tarkoittaa kaavaprosessia, jossa rakennusliikkeet ja yritykset ovat mukana. Kumppanuuskaavoitus ei kuitenkaan aina sisällä asukkaita, eli ns. loppukäyttäjiä.

Onko alueen tulevien asukkaiden mielipide mielestäsi tärkeä uusien alueiden suunnittelussa? Miten heitä voitaisin nykyistä paremmin ottaa mukaan suunnitteluun?