Tonttikokoruletti

Tuusulassa on perinteisesti tuotettu noin 1000 m2 tontteja, yleensä tehokkuusluvulla 0,20, mikä tarkoittaa 200 k-m2 rakennusoikeutta. Aivan viime vuosina on asemakaavoitettu tontteja, jotka ovat alle 1000 m2. Lahelanpelto I kaava-alueella tonttikoko vaihteli 650 ja 1200 m2 välillä ja tehokkuusluku oli 0,25. Tuusulassa tontin ostaja maksaa maaneliöistä, ei varsinaisesta rakennusoikeuden määrästä.

Kaikki eivät halua isoa pihaa, vaan toivovat nimen omaan pienempää tonttia. Iso tontti voi olla rakennustarpeeseen nähden liiankin iso, rakennusoikeutta voi jäädä hyödyntämättä. Toisaalta pienelle tontille rakennusoikeutta voi tulla rakentajan tarpeeseen liian vähän tehokkuusluvulla määriteltynä.

Ostajan näkökulmasta tontin koko ei ole ainoa ratkaiseva tekijä sen kiinnostavuudessa. Ehkä jopa kokoa enemmän rakentajaa kiinnostaa tontin sijainti, etäisyys keskustasta tai liikenneyhteydet. Lisäksi rakennusoikeuden määrä voi olla ratkaiseva tekijä – voi olla, että talomalli on jo päätetty, ja sille etsitään sopivaa tonttia.

Lähikunnissa 1000 m2 tontit ovat historiaa – esimerkiksi Keravan omakotitonttien koot vaihtelevat 400 ja 800 neliön välillä. Pienten tonttien haasteita ja etuja on selvitetty mm. Järvenpäässä, jossa selvitettiin myös asukasnäkökulmaa pieniin tontteihin. Pienten tonttien haasteina ovat paloturvallisuusasiat ja se, että suunnittelussa ”joutuu” tekemään yhteistyötä naapureiden kanssa.

Pieni tontti ei automaattisesti tarkoita pientä taloa; tehokkuuslukua nostamalla voidaan pienellekin tontille sijoittaa paljon rakennusoikeutta. Usein pienillä tonteilla rakentaminen kannattaa tehdä kahteen tasoon, jotta piha-alue muodostuu riittävän laajaksi.

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän taajaman eteläpuolelle. Matka keskustaan on linnuntietä noin 2 km. Lahelanorren toteutuessa yhteys keskustaan muodostuu sujuvaksi.

Mikä olisi sinun mielestäsi tavoiteltava tonttikoko Lahelassa tai etelä-Tuusulassa ylipäänsä?