Suoraan suunnittelupöydältä: Lahelanpellon alustava kaavarunko

LP2_alustava kaavarunko

LP2_kaupunkirakenne

Kesälomat on vietetty ja Lahelanpellon suunnittelu jatkuu.

Lahelanpellon rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista. Pääosa asuinrakennuksista tulee olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Aivan keskeisimmät korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Rakennusmateriaalina tullaan suosimaan puuta, mutta townhouse –tyyppisten rakennusten materiaaliksi on kaavailtu kiveä. Townhouse –talot on suunniteltu rakennettavaksi  alueen keskelle jäävien puistojen ympärille.

Omakotitalotontit ovat kooltaan 400 – 1000 m2 ja rakennusoikeudet vaihtelevat välillä noin 150 -250 k-m2. Rakennusten kerrosluku on pääosin 2 (1-2½).

Luonnoksessa on varauduttu Lahelanorren rakentamiseen.  Lahelanorren ja uuden asuinalueen vaikutukset liikenteeseen tutkitaan Tuusulan kunnan toimesta syksyn aikana.

Kommentit ja kysymykset luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

P.S. Tämä on alustava luonnos, jota ei ole käsitelty lautakunnissa tai muualla. Virallinen luonnosvaihe, josta jätetään mielipiteitä ja pyydetään lausuntoja, tulee syksyn aikana.

kaavaprosessi