Kaavaehdotus lautakunnassa 15.4.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

kaavakartta

Asemakaavaehdotusta on viimeistelty kevään aikana saadun palautteen ja valmistuneiden selvitysten perusteella. Anna palautetta ja kerro mielipiteesi kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana!

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Tässä poiminta luonnosvaiheen palautteeseen laadituista vastineista.

Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään riittävän sujuvasti ja turvallisesti nykyistä katuverkkoa pitkin. Lahelanpellon kaavaalueen tontinmyynti ja rakentaminen on suunniteltu tapahtuvaksi vaiheittain noin viiden vuoden aikana. Vaiheittainen toteuttaminen varmistaa, että liikennemäärien kasvaessa tarvittavat liikenneinvestoinnit on toteutettavissa. Ensimmäisiä liikenteellisiä toimenpiteitä kaava-alueen katujen rakentamisen lisäksi ovat suora kevyenliikenteenyhteys keskustaan sekä Tuusulanjoentien käyttöönotto jo ensimmäisen rakennusvaiheen aikaan. Kaava-alueen rakentumisen aikana toteutetaan Koskenmäen-Vaunukankaan liittymien parantamiset. Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään 2015 alussa.

 

Kaavaehdotuksen materiaaliin voit tutustua alla olevissa linkeissä:

Liikenne puhutti Lahelanpellon kaavanäyttelyssä

Kaavanäyttely keräsi mukavasti väkeä kunnantalolle. Keskustelua herätti varsinkin kestosuosikki liikenne. Lahelanorresta puhuttiin; tuleeko se, milloin se tulee ja mihin se linjataan?

Suunnittelijat valmistelevat parhaillaan alueen toteuttamisen vaiheistusta. Vaiheistuksen tarkoituksena on saada toteutettavat alueenosat synkronoitua liikenteellisten parantamiskohteiden kanssa. Kaava-alue tulee toteutumaan osa kerrallaan, jolloin on mahdollista tehdä liikenteen parantamista asuntorakentamisen rinnalla. Vaiheistussuunnitelma tullaan lisäämään näille sivuille heti kun se valmistuu.

Suunnittelijan näkökulmasta kaavanäyttely on hyvä tapa keskustella suunnitelmista. Virallisissa esittelytilaisuuksissa on usein se ongelma, että eniten äänessä ovat virkamiehet, kun tarkoitus on vastata kuntalaisten kysymyksiin ja ottaa vastaan ideoita.

Miten kaavojen esittelytilaisuuksia voisi edelleen kehittää?

2014-03-18 16.52.09

2014-03-18 17.07.52 2014-03-18 16.51.02

Luonnos lautakuntaan

Lahelanpellon asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksyn ajan yhdessä Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijoiden kanssa, ja se on nyt valmistunut nähtäville. Suurin muutos edelliseen luonnokseen verrattuna on omakotitalotonttien määrän kasvaminen ja tonttikoon suureneminen.

Tutustu havainnekuviin klikkaamalla alla olevaa kuvaa!idästä

Pääosa asuinrakennuksista tulee edelleen olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Lahelanorren ja kokoojakadun varrella korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Omakotitalotontteja tulee alueelle noin 130. Lisäksi keskuspuiston reunaan on suunniteltu 18 tonttia townhouse -taloille. AO -merkityt omakotitontit ovat kooltaan alkuperäistä luonnosta hieman suurempia, ollen kooltaan pääosin n. 600 – 900 m2 . Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on täsmentynyt aiemmasta 2½:sta 2:een. Uusia asukkaita Lahelan uudelle puutaloalueelle tulee arvion mukaan n. 1200.

kaavaluonnos_kartta

Alueesta tulee valmistuttuaan moderni ja ihmisen mittakaavainen miljöökokonaisuus, jonka esikuvia ovat perinteiset puu- ja puutarhakaupunginosat.

Mielipiteet ja kommentit luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Luonnos käsitellään kuntakehityslautakunnassa 16.10.

Tutustu muihin käsiteltäviin asioihin täällä!

– Kaavaselostus liitteineen

Lahelanorsi ja Lahelanpelto II

Lahelan liikenteen toimivuus herättää kysymyksiä. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään, miten uuden asuinalueen mukanaan tuoma liikenne voidaan järjestää. Lahelantiellä Lahelanpellon paikkeilla on nykyisellään noin 5000-6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahelanpellon n. 1000 uutta asukasta tuottavat liikennettä noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnittelun lähtökohtana on Lahelanorsi, joka liittäisi Lahelantien Hämeentiehen ja Hyrylän keskustaan. Orsi on alun perin suunniteltu Lahelan yleissuunnitelman yhteydessä. Lahelanorren alkupää voidaan toteuttaa nyt suunnitteilla olevan asuinalueen myötä. Jatkossa ortta tullaan rakentamaan keskustaan päin, kun sen varrelle saadaan riittävästi maankäyttöä kattamaan rakentamiskustannuksia. Tämän asemakaavan yhteydessä tullaan tekemään liikenteen simulointitarkasteluja Lahelantien ja orren liittymästä sekä tarkastelemaan liikennemäärien muutoksia myös laajemmalla alueella, jotta liikenneverkon toimivuus varmistetaan.

Lahelanorsi tulee olemaan luonteeltaan kokoojakatu, jossa vasemmalle kääntyville on kääntymiskaistoja.

Tässä asemakaavavaiheessa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja järjestää Lahelantien ja orren liittymä.

 • Vaihtoehto 0, jossa orsi liittyy Lahelantiehen T-risteyksellä
  • tilanne säilyy nykyisellään
  • kääntyminen Lahelantieltä pohjoisen suunnasta orrelle ja orrelta Lahelantielle voi muodostua haasteeksi
 • Vaihtoehto 1, jossa Lahelantie tekee pienen mutkan ja orsi liittyy T-risteyksellä ja Lahelantielle voidaan rakentaa kääntymiskaista
 • Vaihtoehto 2, jossa Lahelantie ja orsi yhdistetään kiertoliittymällä
  • kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta ja hidastaa nopeuksia
 • Vaihtoehto 3, jossa orsi muuttuu pääväyläksi ja Lahelantie liittyy siihen T-risteyksellä
  • tämä toimii silloin, kun orsi yhdistää alueen keskustaan

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

ve0

ve1 ve2 ve3

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?