Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Miksi niin tiheää?

Blogissa kysyttiin taannoin lukijoiden mielipidettä sopiviin tontti- ja talokokoihin Lahelanpellossa.

Sopivin talokoko oli vastaajien mielestä 120-180 m2. Kolmannes vastaajista kannatti talokooksi 180-240 k-m2.   sopivintalokoko sopivintonttikoko

Sopivin tonttikoko oli yli 900 m2. Liki joka neljäs pitää sopivimpana tonttikokona 800-900 m2. Tuhannen neliön ja toisaalta erittäin pieniä mikrotontteja kannattaa vain murto-osa vastaajista. Lahelanpellossa halutaan korostaa urbaaniutta – jokaisella olisi oma piha tai parveke, mutta alue voisi silti olla riittävän tiivis palveluiden ja joukkoliikenteen kannattavan kehittämisen näkökulmasta. Rakenne on kaavaluonnoksessa monipuolinen. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja moneen makuun; pieniä tontteja heille, jotka eivät halua stressata pihan hoitamisella ja ”normitontteja” piha-asujille. Vaihtoehtona halutaan pitää myös yhtiömuotoinen asuminen.

Lahelanpeltoon ollaan suunnittelemassa Tuusulan mittakaavassa tiivistä asuinaluetta. Tiivistä rakentamista puoltaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet – toimivan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 25 asukasta hehtaarilla. Lahelan suunniteltu tiheys toisi alueelle juuri tämän asukasmäärän hehtaaria kohti. Tuusulan uuden kuntastrategian mukaan Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. On myös huomioitava tosiasia, että Tuusulan väkiluku kasvaa sitä tahtia, että enää ei ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hajautuneessa rakenteessa palveluja ei pystytä turvaamaan asukkaille, vaan yhä useampi joutuu hakeutumaan palveluiden ääreen autolla. Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan jalankulkuvyöhykkeelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle palveluista. Lahelanpellosta on mahdollista suunnitella kevyen liikenteen oikoreitit keskustaan, mikä lisää kevyen liikenteen houkuttelevuutta.

Lue lisää Tuusulan kunnan kilpailukyvystä liikenteen näkökulmasta kuntakehityslautakunnan esityslistalta.

Mielipiteisiin ja lausuntoihin tekeillä vastineet

Kaavoitus vastaa parhaillaan mielipiteisiin (14kpl) ja lausuntoihin (20kpl), joissa Lahelanpellon asemakaava-alueen ominaispiirteitä ja haasteita nostettiin kiitettävästi esille.

Asukkailta saatiin mielipiteitä lähialueen yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä sekä näkymien muuttumisesta. Tiiveys herätti myös lumenluojat pohtimaan lumenkasauspaikkojen riittävyyttä. Tontteihin toivottiin suurempaa kokohaitaria. Asuntotyypeistä oli huomioita, joista on aiemminkin keskusteltu mm. asukasillassa. Arvokkaaseen Tuusulanjokilaaksoon soveltuisi maisemallisesti matalaa rakentamista.

Lahelanorsi nähtiin tarpeellisena, lisäksi toivottiin tarkasteltavan muita liittymävaihtoehtoja Hämeentielle. Lahelantien melusuojauksesta pitää tehdä mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta tarkemmat suunnitelmat, Lahelanorressa pyritään rakenteellisesti ratkaisemaan pihojen melusuojaukset.

Koulujen etäisyyksistä sekä kapasiteetista lähivuosille ja tulevaisuuteen oli mielipiteissä ja lausunnoissa kommentteja. Alue sijaitsee hyvien yhteyksien päässä kaikista lähikouluista: Mikkolankouluun on kaksi kilometriä ja Vaunukankaankouluun 1,3 kilometriä, joten koulumatka on kohtuullinen alakoululaisille. Turvallisuuden lisäksi peräänkuulutettiin reittien katkeamattomuutta ja joustavuutta.

Lausunnoissa toivottiin myös hulevesien moniportaista hallintaa sekä tulvareittien tarkastelua. Maaperän kantavuuden suhteen oli huomioita paineellisen pohjaveden vaikutuksista rakentamiseen, pohjavedentason säilyminen tulisi varmistaa kaavamääräyksillä. Fortum ehdotti kaukolämpöön liittymistä. ELY-keskuksen mukaan pohjavedensuojelumääräykset estävät maalämmön sijoittamisen kaava-alueelle. Rakentamistapaohjeita kaivattiin viranomaistaholta, jotta tieto siirtyisi rakentajille.

Tässä on lyhyesti kerrottu vain joitakin palautteita. Käsittelemme ja annamme vastineet kaikkiin mielipiteisiin ja lausuntoihin – kaavaehdotusta laadittaessa esille nostetut asiat jalostetaan paremmaksi suunnitelmaksi.

Kasvualustaa parilla kympillä vuodeksi

Palstaviljely on viimevuosina nostanut roimasti suosiotaan. Myös Tuusulasta löytyy palstaviljelyalueet Hyrylän Kotorannantieltä, Jokelasta sekä Kellokoskelta, mutta kaikille halukkaille ei valitettavasti kyetä aaria tarjoamaan. Palstaviljely lisää tasa-arvoa kuntalaisten välillä, kun ei tarvitse olla suuren pihan omistaja voidakseen kasvattaa yrttejä, vihanneksia tai kukkasia.

Ryytimaatkin vaativat suunnittelua

On palstaviljelmillä vastustajansakin: ne ovat niin rumia, sanovat jotkut. Keskellä laikukasta peltoa tönöttää rumia sinisiä tynnyreitä, kauhistelevat toiset. Palstaviljelyalueet ovat yleensä hienompia, jos ne sijaitsevat tarkoitusta varten kaavoitetulla alueella, jolloin sinne on voidaan tehdä riittävät kulkureitit sekä vesijohdot.

Omenapuita ja maisemapeltoja

Lahelanpelto on nimensä mukaisesti peltoa, jonne pienimuotoinen palstaviljely sopisi hyvin. Voisiko hyvällä suunnittelulla ja toimivalla toteutuksella tehdä palstaviljelmästä kaikkien arvostamia ryytimaita, jotka nähdään tärkeänä osana aluetta? Alueen reunalle voidaan suunnitellusti istuttaa kauniita ja kukkivia marja- sekä koristepensaita. Tuulen ja auringon suojaksi sopisi puolestaan omenapuut, joiden satoa voivat kaikki viereisen virkistysalueen käyttäjät hyödyntää. Viljelyalueen ei tarvitse sijaita keskeisimmällä paikalla viheraluetta, mutta ei sen aivan nurkassakaan tule hävetä. Palstaviljelmän viereen voisi laittaa reunavyöhykkeen, jolla kasvaa poimittavia kukkia.

Mitä tuumasit tästä? Onko sinulla hyviä ideoita palstaviljelyalueista? Laita viestiä…

Kaavanäyttely veti väkeä

Lahelanpellon kaavanäyttely keräsi tiistaina kunnantalolle 30-40 kaavoituksesta kiinnostunutta asukasta.

Eniten kävijöitä kiinnosti Lahelan kaavoituksen myötä lisääntyvä liikenne. Lahelanorren rakentamista pidettiin ehdottoman tärkeänä, mutta orren linjauksesta oli useita mielipiteitä; osa piti tärkeänä, että orsi linjattaisiin nimenomaan Sahankulmaan.

Muita tärkeitä asioita olivat kevyen liikenteen turvallisuus sekä bussivuorojen vähyys. Lahelanpellon arvioidaan lisäävän liikennettä noin 1500 ajoneuvolla vuorokaudessa. Lahelantiellä on ennestään liikennettä paikasta riippuen noin 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäys on suuri, mutta ruuhka-ajat ovat vielä lyhyitä ja painottuvat aamuun ja iltapäivään. Tuusulan ruuhkien todettiin olevan kuitenkin maltilliset verrattuna Helsingin vastaaviin. Tutustu, mitä parannustoimia Lahelan seudulle on suunnitteilla.liikennesysteemi

Blogissa lukijoita on puhuttanut kerrostalojen sijoittuminen Lahelaan. Kaavanäyttelyssä ennakkoluuloja hälvensivät kuvat pienkerrostaloista. Lahelan kaavan tapauksessa kerrostalot tulevat olemaan II-kerroksisia. Mistään betonibunkkereista ei siis todellakaan ole kysymys. Rivitaloista kerrostalon erottaa se, että kerrostalossa on asuntoja päällekkäin.

pienkerrostaloKaavanäyttely oli suunnittelijoiden kannalta erittäin hyvä tapa saada uutta tietoa suunnittelualueesta. Toivottavasti osallistujat saivat myös vastauksia kysymyksiinsä.

Suunnittelu jatkuu nyt palautteen keräämisellä ja lausuntojen odottelulla. Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.

Kaavoitus kiinnostaa

Taannoin kysyimme, missä roolissa blogin seuraajat osallistuvat Lahelanpellon kaavoitukseen. Suurin osa osallistujista on lähialueen asukkaita tai muuten kiinnostuneita kuntalaisia. Osallistujien joukossa on myös mahdollisia tulevia Lahelanpellon asukkaita ja poliitikkoja. missaroolissaosallistut

Onko tästä blogista ollut hyötyä? Mikä on mielestäsi blogin paras puoli ja miten tätä voisi edelleen kehittää?

Toivomme, että mahdollisimman moni kaavoituksesta kiinnostunut tulee huomenna tapaamaan suunnittelijoita Lahelanpellon kaavanäyttelyyn.

Luonnos tulossa nähtäville

Kuntakehityslautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2013 asettaa asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Luonnosta koskeva aineisto on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 31.10. – 2.12.2013 Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, siipi C) ja kunnan nettisivuilla https://lahelanpelto.wordpress.com/asemakaava/

Palautetta luonnoksesta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi tai postitse 2.12.2013 klo 16.00 mennessä. Osoite: PL 60, 04301 Tuusula.

Tervetuloa Lahelanpellon kaavanäyttelyyn!

Kaavanäyttelyssä kuntalaiset pääsevät tutustumaan asemakaavahankkeen valmisteluasiakirjoihin ja keskustelemaan asioista suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Lahelan suunnittelusta kiinnostuneet. Virallista ohjelmaa ei ole, vaan voit saapua paikalle milloin tahansa klo 16 ja 19 välisenä aikana. Tuusulan kaavasuunnittelijat sekä konsultti ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin ja keskustelemassa aiheesta.

Paikalla ovat myös kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja sekä muita lautakunnan jäseniä, kuntakehitysjohtaja sekä kaavoituspäällikkö. Myös heidän kanssaan on mahdollista vaihtaa ajatuksia illan aikana.

Paikka:         Kunnantalon aula, Hyryläntie 16.

Aika:             Tiistai, 12.11.2013 klo 16-19, tule silloin kun sinulle sopii.

Osallistumisesta

Perinteisesti kaavaprosessin aikana lähialueen asukkaita, maanomistajia ja alueella toimivia yhdistyksiä tiedotetaan ja kuullaan. Järjestetään yleisötilaisuuksia ja postitetaan kirjeitä. Tämä blogi on myös keino osallistaa, ja mielestäni myös onnistunut; keskustelu on erittäin rakentavaa ja lukijoita on mukavasti – parhaina päivinä lukijoita on yli sata. Kiitos lukijoille!

Perinteisissä osallistumistavoissa on yksi suuri miinuspuoli. Niissä ei ole mukana lainkaan alueen tulevia asukkaita, joille uuden alueen ominaisuudet ovat kaikkein tärkeimpiä. Kumppanuuskaavoitus tarkoittaa kaavaprosessia, jossa rakennusliikkeet ja yritykset ovat mukana. Kumppanuuskaavoitus ei kuitenkaan aina sisällä asukkaita, eli ns. loppukäyttäjiä.

Onko alueen tulevien asukkaiden mielipide mielestäsi tärkeä uusien alueiden suunnittelussa? Miten heitä voitaisin nykyistä paremmin ottaa mukaan suunnitteluun?

Luonnos lautakuntaan

Lahelanpellon asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksyn ajan yhdessä Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijoiden kanssa, ja se on nyt valmistunut nähtäville. Suurin muutos edelliseen luonnokseen verrattuna on omakotitalotonttien määrän kasvaminen ja tonttikoon suureneminen.

Tutustu havainnekuviin klikkaamalla alla olevaa kuvaa!idästä

Pääosa asuinrakennuksista tulee edelleen olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Lahelanorren ja kokoojakadun varrella korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Omakotitalotontteja tulee alueelle noin 130. Lisäksi keskuspuiston reunaan on suunniteltu 18 tonttia townhouse -taloille. AO -merkityt omakotitontit ovat kooltaan alkuperäistä luonnosta hieman suurempia, ollen kooltaan pääosin n. 600 – 900 m2 . Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on täsmentynyt aiemmasta 2½:sta 2:een. Uusia asukkaita Lahelan uudelle puutaloalueelle tulee arvion mukaan n. 1200.

kaavaluonnos_kartta

Alueesta tulee valmistuttuaan moderni ja ihmisen mittakaavainen miljöökokonaisuus, jonka esikuvia ovat perinteiset puu- ja puutarhakaupunginosat.

Mielipiteet ja kommentit luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Luonnos käsitellään kuntakehityslautakunnassa 16.10.

Tutustu muihin käsiteltäviin asioihin täällä!

– Kaavaselostus liitteineen