Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Kaavanäyttely veti väkeä

Lahelanpellon kaavanäyttely keräsi tiistaina kunnantalolle 30-40 kaavoituksesta kiinnostunutta asukasta.

Eniten kävijöitä kiinnosti Lahelan kaavoituksen myötä lisääntyvä liikenne. Lahelanorren rakentamista pidettiin ehdottoman tärkeänä, mutta orren linjauksesta oli useita mielipiteitä; osa piti tärkeänä, että orsi linjattaisiin nimenomaan Sahankulmaan.

Muita tärkeitä asioita olivat kevyen liikenteen turvallisuus sekä bussivuorojen vähyys. Lahelanpellon arvioidaan lisäävän liikennettä noin 1500 ajoneuvolla vuorokaudessa. Lahelantiellä on ennestään liikennettä paikasta riippuen noin 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäys on suuri, mutta ruuhka-ajat ovat vielä lyhyitä ja painottuvat aamuun ja iltapäivään. Tuusulan ruuhkien todettiin olevan kuitenkin maltilliset verrattuna Helsingin vastaaviin. Tutustu, mitä parannustoimia Lahelan seudulle on suunnitteilla.liikennesysteemi

Blogissa lukijoita on puhuttanut kerrostalojen sijoittuminen Lahelaan. Kaavanäyttelyssä ennakkoluuloja hälvensivät kuvat pienkerrostaloista. Lahelan kaavan tapauksessa kerrostalot tulevat olemaan II-kerroksisia. Mistään betonibunkkereista ei siis todellakaan ole kysymys. Rivitaloista kerrostalon erottaa se, että kerrostalossa on asuntoja päällekkäin.

pienkerrostaloKaavanäyttely oli suunnittelijoiden kannalta erittäin hyvä tapa saada uutta tietoa suunnittelualueesta. Toivottavasti osallistujat saivat myös vastauksia kysymyksiinsä.

Suunnittelu jatkuu nyt palautteen keräämisellä ja lausuntojen odottelulla. Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.

Kaavoitus kiinnostaa

Taannoin kysyimme, missä roolissa blogin seuraajat osallistuvat Lahelanpellon kaavoitukseen. Suurin osa osallistujista on lähialueen asukkaita tai muuten kiinnostuneita kuntalaisia. Osallistujien joukossa on myös mahdollisia tulevia Lahelanpellon asukkaita ja poliitikkoja. missaroolissaosallistut

Onko tästä blogista ollut hyötyä? Mikä on mielestäsi blogin paras puoli ja miten tätä voisi edelleen kehittää?

Toivomme, että mahdollisimman moni kaavoituksesta kiinnostunut tulee huomenna tapaamaan suunnittelijoita Lahelanpellon kaavanäyttelyyn.

Luonnos tulossa nähtäville

Kuntakehityslautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2013 asettaa asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Luonnosta koskeva aineisto on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 31.10. – 2.12.2013 Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, siipi C) ja kunnan nettisivuilla https://lahelanpelto.wordpress.com/asemakaava/

Palautetta luonnoksesta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi tai postitse 2.12.2013 klo 16.00 mennessä. Osoite: PL 60, 04301 Tuusula.

Tervetuloa Lahelanpellon kaavanäyttelyyn!

Kaavanäyttelyssä kuntalaiset pääsevät tutustumaan asemakaavahankkeen valmisteluasiakirjoihin ja keskustelemaan asioista suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Lahelan suunnittelusta kiinnostuneet. Virallista ohjelmaa ei ole, vaan voit saapua paikalle milloin tahansa klo 16 ja 19 välisenä aikana. Tuusulan kaavasuunnittelijat sekä konsultti ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin ja keskustelemassa aiheesta.

Paikalla ovat myös kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja sekä muita lautakunnan jäseniä, kuntakehitysjohtaja sekä kaavoituspäällikkö. Myös heidän kanssaan on mahdollista vaihtaa ajatuksia illan aikana.

Paikka:         Kunnantalon aula, Hyryläntie 16.

Aika:             Tiistai, 12.11.2013 klo 16-19, tule silloin kun sinulle sopii.

Osallistumisesta

Perinteisesti kaavaprosessin aikana lähialueen asukkaita, maanomistajia ja alueella toimivia yhdistyksiä tiedotetaan ja kuullaan. Järjestetään yleisötilaisuuksia ja postitetaan kirjeitä. Tämä blogi on myös keino osallistaa, ja mielestäni myös onnistunut; keskustelu on erittäin rakentavaa ja lukijoita on mukavasti – parhaina päivinä lukijoita on yli sata. Kiitos lukijoille!

Perinteisissä osallistumistavoissa on yksi suuri miinuspuoli. Niissä ei ole mukana lainkaan alueen tulevia asukkaita, joille uuden alueen ominaisuudet ovat kaikkein tärkeimpiä. Kumppanuuskaavoitus tarkoittaa kaavaprosessia, jossa rakennusliikkeet ja yritykset ovat mukana. Kumppanuuskaavoitus ei kuitenkaan aina sisällä asukkaita, eli ns. loppukäyttäjiä.

Onko alueen tulevien asukkaiden mielipide mielestäsi tärkeä uusien alueiden suunnittelussa? Miten heitä voitaisin nykyistä paremmin ottaa mukaan suunnitteluun?