Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Luonnos lautakuntaan

Lahelanpellon asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksyn ajan yhdessä Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijoiden kanssa, ja se on nyt valmistunut nähtäville. Suurin muutos edelliseen luonnokseen verrattuna on omakotitalotonttien määrän kasvaminen ja tonttikoon suureneminen.

Tutustu havainnekuviin klikkaamalla alla olevaa kuvaa!idästä

Pääosa asuinrakennuksista tulee edelleen olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Lahelanorren ja kokoojakadun varrella korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Omakotitalotontteja tulee alueelle noin 130. Lisäksi keskuspuiston reunaan on suunniteltu 18 tonttia townhouse -taloille. AO -merkityt omakotitontit ovat kooltaan alkuperäistä luonnosta hieman suurempia, ollen kooltaan pääosin n. 600 – 900 m2 . Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on täsmentynyt aiemmasta 2½:sta 2:een. Uusia asukkaita Lahelan uudelle puutaloalueelle tulee arvion mukaan n. 1200.

kaavaluonnos_kartta

Alueesta tulee valmistuttuaan moderni ja ihmisen mittakaavainen miljöökokonaisuus, jonka esikuvia ovat perinteiset puu- ja puutarhakaupunginosat.

Mielipiteet ja kommentit luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Luonnos käsitellään kuntakehityslautakunnassa 16.10.

Tutustu muihin käsiteltäviin asioihin täällä!

– Kaavaselostus liitteineen

Tonttikokoruletti

Tuusulassa on perinteisesti tuotettu noin 1000 m2 tontteja, yleensä tehokkuusluvulla 0,20, mikä tarkoittaa 200 k-m2 rakennusoikeutta. Aivan viime vuosina on asemakaavoitettu tontteja, jotka ovat alle 1000 m2. Lahelanpelto I kaava-alueella tonttikoko vaihteli 650 ja 1200 m2 välillä ja tehokkuusluku oli 0,25. Tuusulassa tontin ostaja maksaa maaneliöistä, ei varsinaisesta rakennusoikeuden määrästä.

Kaikki eivät halua isoa pihaa, vaan toivovat nimen omaan pienempää tonttia. Iso tontti voi olla rakennustarpeeseen nähden liiankin iso, rakennusoikeutta voi jäädä hyödyntämättä. Toisaalta pienelle tontille rakennusoikeutta voi tulla rakentajan tarpeeseen liian vähän tehokkuusluvulla määriteltynä.

Ostajan näkökulmasta tontin koko ei ole ainoa ratkaiseva tekijä sen kiinnostavuudessa. Ehkä jopa kokoa enemmän rakentajaa kiinnostaa tontin sijainti, etäisyys keskustasta tai liikenneyhteydet. Lisäksi rakennusoikeuden määrä voi olla ratkaiseva tekijä – voi olla, että talomalli on jo päätetty, ja sille etsitään sopivaa tonttia.

Lähikunnissa 1000 m2 tontit ovat historiaa – esimerkiksi Keravan omakotitonttien koot vaihtelevat 400 ja 800 neliön välillä. Pienten tonttien haasteita ja etuja on selvitetty mm. Järvenpäässä, jossa selvitettiin myös asukasnäkökulmaa pieniin tontteihin. Pienten tonttien haasteina ovat paloturvallisuusasiat ja se, että suunnittelussa ”joutuu” tekemään yhteistyötä naapureiden kanssa.

Pieni tontti ei automaattisesti tarkoita pientä taloa; tehokkuuslukua nostamalla voidaan pienellekin tontille sijoittaa paljon rakennusoikeutta. Usein pienillä tonteilla rakentaminen kannattaa tehdä kahteen tasoon, jotta piha-alue muodostuu riittävän laajaksi.

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän taajaman eteläpuolelle. Matka keskustaan on linnuntietä noin 2 km. Lahelanorren toteutuessa yhteys keskustaan muodostuu sujuvaksi.

Mikä olisi sinun mielestäsi tavoiteltava tonttikoko Lahelassa tai etelä-Tuusulassa ylipäänsä?

Pitäisikö Lahelaan saada lähikauppa?

Lahelanpellon kaavoituksen yhteydessä on ollut esillä lähikaupan mahdollinen sijoittuminen alueelle. Sijaintivaihtoehto A sijoittuu Lahelantien länsipuolelle, jo rakentuneiden asuinalueiden tuntumaan. Vaihtoehto B sijoittuu tulevan Lahelanorren ja Lahelantien risteykseen, jolloin se palvelisi uutta asuinaluetta paremmin.

Kuvassa on esitetty väestömäärät ruutuina, mitä tummempi ruutu, sitä enemmän sen sisällä on väestöä. Uusi kaava-alue tuo tullessaan noin 1000 uutta asukasta Lahelanpeltoon.

Onko Lahelassa vielä tarvetta lähikaupalle ja missä sen pitäisi sijaita? kaupan_sijainti_LP

Suoraan suunnittelupöydältä: Lahelanpellon alustava kaavarunko

LP2_alustava kaavarunko

LP2_kaupunkirakenne

Kesälomat on vietetty ja Lahelanpellon suunnittelu jatkuu.

Lahelanpellon rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista. Pääosa asuinrakennuksista tulee olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Aivan keskeisimmät korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Rakennusmateriaalina tullaan suosimaan puuta, mutta townhouse –tyyppisten rakennusten materiaaliksi on kaavailtu kiveä. Townhouse –talot on suunniteltu rakennettavaksi  alueen keskelle jäävien puistojen ympärille.

Omakotitalotontit ovat kooltaan 400 – 1000 m2 ja rakennusoikeudet vaihtelevat välillä noin 150 -250 k-m2. Rakennusten kerrosluku on pääosin 2 (1-2½).

Luonnoksessa on varauduttu Lahelanorren rakentamiseen.  Lahelanorren ja uuden asuinalueen vaikutukset liikenteeseen tutkitaan Tuusulan kunnan toimesta syksyn aikana.

Kommentit ja kysymykset luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

P.S. Tämä on alustava luonnos, jota ei ole käsitelty lautakunnissa tai muualla. Virallinen luonnosvaihe, josta jätetään mielipiteitä ja pyydetään lausuntoja, tulee syksyn aikana.

kaavaprosessi

Yleisötilaisuuden aineistoa

Yleisötilaisuudessa eniten puhutti liikenne. Ruuhkat ja risteyksien sujuvuus huolestutti asukkaita, samoin kuin kevyen liikenteen turvallisuus.

Osallistujilla oli mahdollisuus piirtää toiveitaan kevyenliikenteenväyliksi – tutustu ehdotuksiin täällä. 

Tilaisuudessa toimi puheenjohtajana kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jussi Salonen. Kaavaprosessista kertoi Asko Honkanen ja suunnitelmat esitteli Pekka Mäkelä Pöyryltä.

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali täällä.

Lahelanpellon ideakuvasto

pinterest

Käy katsomassa kaavoittajien kokoamaa ideakuvastoa siitä, millaisia piirteitä Lahelanpellon uudella asuinalueella voisi olla.

Kotitarveviljely, vihreys ja puutarhanhoito on nostettu voimakkaasti esille. Alue on peltoa, ja hyvän viljelymaan ominaisuuksia on mahdollista hyödyntää myös alueen tulevassa käytössä.

Millaista aluetta sinä toivot Lahelanpellosta?