Asemakaava saanut lainvoiman!

Kunnanvaltuusto on 23.1.2017 §5 hyväksynyt Lahelanpelto II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 28.2.2017 ja kaava tulee voimaan tällä viikolla lehtikuulutuksella. Erinomainen juttu! Kiitos kaikille kaavaprosessissa mukana olleille tahoille, aktiivisille asukkaille, suunnittelijoille, maanomistajille ja luottamushenkilöille!

Kaavan laatimisen loppuvaiheessa on aloitettu tekniikan yleissuunnittelu. Yleissuunnittelu on edennyt hienosti ja yleissuunnitelma on valmistumassa. Tämän jälkeen tekniikan toteutussuunnittelu käynnistyy: pohdittavana on ennen kaikkea se, missä järjestyksessä alue voidaan – ja kannattaa – toteuttaa.

Sekä rakennusliikkeillä että omakotitalojen rakentajilla on ollut hyvin mielenkiintoa aluetta kohtaan. Muutamien yhtiömuotoista rakentamista varten suunniteltujen tonttien osalta on jo hankesuunnittelu käynnissä. Omakotitonttien hakuaikataulun osalta informoimme lisää, kun tekniikan toteutuksen aikataulu tarkentuu..

 

 

Asemakaava hyväksytty valtuustossa

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen johdosta ja suunnitelman
vielä tarkennuttua tehtiin vähäisiä muutoksia asemakaavaehdotukseen
sitä valmisteltaessa hyväksyttäväksi asemakaavaksi. Asemakaavan hyväksyttävä aineisto valmisteltiin kuntakehityslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi – ja niin kävi kuin toivottiinkin – asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.1.2017! Se oli merkittävä hetki sikäli, että kyseessä on Tuusulan yksi tärkeimmistä asemakaavoista, koska Lahelanpelto II mahdollistaa haluttujen pientalotonttien rakentamisen.

Asemakaavavaiheen jälkeen on jo menty eteenpäin – toteutussuunnittelu on jo alkanut, mutta palaamme niihin seuraavissa postauksissa. Kun alueen tekniset suunnitelmat valmistuvat, kerromme niiden sisällöstä ja nähtäville asettamisesta.

Hyväksytyn asemakaavan aineisto:

Kaavaselostus
Teemakarttakooste
Liite 1a kaavakartta A3
Liite 1b kaavamääräykset A3
Liite 2a Lahelanpelto_havainne
Liite 2b Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Liite 3 Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Liite 4 Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Liite 5 Hulevesitarkastelu
Liite 6 Vedenoton vaikutusten arviointi
Liite 7 Rakennettavuusselvitys
Liite 8 Meluselvitys
Liite 9 Lahelanpellon luontoselvitys
Liite 10 Rakentamistapaohje
Liite 11 Yleiskaava2040:n valmistelua varten laadittu maisemaselvitys
Liite 12 Liikenneselvitys
Liite 13 Kaavatalous 14.12.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
OAS:sta saadut mielipiteet ja laaditut vastineet
Luonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimus Hämäläinen kp

 

Yleisötilaisuus 12.10.2016

Kiitos kaikille eiliseen yleisötilaisuuteen osallistuneille mielenkiinnosta ja keskustelusta! Tässä on eilisessä tilaisuudessa katsottu esitys (lahela_yleisotilaisuus-12102016), josko tähän haluatte jälkeenpäin palata tai jakaa eteenpäin.

Paikalla oli valitettavan vähän alueen asukkaita. Muistakaa, että eilinen ilta ei ollut kuitenkaan viimeinen tilaisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Koko nähtävilläoloajan voi jättää ehdotuksia miten suunnitelmaa vielä voisi parantaa tai huomioita muutoin suunnitelmasta. Kaikenlainen epävirallisempikin yhteydenotto on suotavaa tässä vaiheessa, jos kaavaan haluatte vaikuttaa, koska nähtävilläolon jälkeen viimeistelemme asemakaavan niin vikkelästi hyväksymiskuntoon kuin mahdollista. Kunnassa yhteyshenkilö kaavan osalta on kaavoituspäällikkö asko.honkanen@tuusula.fi .

Toimi siis nyt!

Asemakaavaehdotus nähtävillä!

Nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus on nyt julkisesti nähtävillä. Nähtävilläoloaika on 22.9. – 28.10.2016. Materiaaliin voi tutustua tämän kirjoituksen lopussa olevista linkeistä ja kunnan­talol­la 3. kerroksen B-siiven asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16. Käynti pääaulan kautta. Jos tulette kunnantalolle ja haluatte keskustella suunnitelmasta samalla, kannattaa sopia tapaamisaika etukäteen.

Nähtävilläoloaikana 28.10.2016 klo 15 asti voitte jättää muistutuksen asemakaavaehdotuksesta esim. tällä lomakkeella tai lähettämällä sen sähköpostitse osoitteella kaavoitus@tuusula.fi tai perinteisesti paperilla ja toimittamalla tämän osoitteella

Kunnanhallitus
PL 60
04301 Tuusula.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
p. 040 314 2012
asko.honkanen@tuusula.fi

Yleisötilaisuus

Järjestämme kaikille avoimen yleisötilaisuuden kunnantalolla valtuustosalissa 12.10.2016 klo 17 alkaen. Kaffetarjoilu, tervetuloa!

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen materiaaliin pääsee näistä linkeistä:

Kaavaselostus
Kaavakartta ehdotus 12.9.2016 (A3)
Kaavamääräykset A4
Havainnekuva A3
Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Rakentamisohje
OAS
OAS MIELIPITEET ja vastineet
Luonnospalaute ja vastineet
Teemakarttakooste
Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Hulevesitarkastelu
Vedenoton vaikutusten arviointi
Rakennettavuusselvitys
Meluselvitys
Liikenneselvitys
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Lahelanpellon luontoselvitys
3501E_yleiskaava2040n yhteydessä laadittu maisemaselvitys
Asemakaavan seurantalomake
Kaavatalouslaskenta 12.9.2016

Asemakaavaehdotuksen viilaukset

Kaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnassa käsiteltävänä jo taannoin 15.4.2014. Tämän jälkeen neuvoteltiin maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksien solmimiseksi. Koska maanomistajia on useita ja muutokset siinä määrin suuria kullekin, asioiden läpikäynti ja keskustelu otti oman aikansa. Viimeisin maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa lokakuussa 2015.

Sopimusneuvottelujen aikana ja jälkeen asemakaavaehdotukseen tehtiin pienehköjä tarkistuksia ja kaikki oli valmista kunnanhallituksen käsittelyyn vuoden 2016 alussa. Tuolloin kuntaan otettiin yhteyttä koskien mielenkiintoista asuinrakentamishanketta: suunnittelualueella olevan uuden Kaffeepaussi-puiston ympärille. Kyseessä on erillispientalojen yhtiömuotoinen älytalohanke, josta kerromme lisää hankkeen edetessä. Hankkeen idea oli siinä määrin mielenkiintoinen, että päätettiin odottaa hankkeen kehittymistä, jotta asemakaavaan voitiin tehdä tätä varten vielä – mikäli tarvetta olisi – muita pieniä korjauksia. Hanke kypsyi ja pieniä muutoksia ko. korttelin kaavamääräyksiin vielä tehtiin.

Tämän jälkeen, mutkien kautta, päästiin tuomaan asemakaavaehdotus kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen 12.9.2016 ja se saatiin viimeinkin julkisesti nähtäville.