Asemakaavaehdotus nähtävillä!

Nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus on nyt julkisesti nähtävillä. Nähtävilläoloaika on 22.9. – 28.10.2016. Materiaaliin voi tutustua tämän kirjoituksen lopussa olevista linkeistä ja kunnan­talol­la 3. kerroksen B-siiven asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16. Käynti pääaulan kautta. Jos tulette kunnantalolle ja haluatte keskustella suunnitelmasta samalla, kannattaa sopia tapaamisaika etukäteen.

Nähtävilläoloaikana 28.10.2016 klo 15 asti voitte jättää muistutuksen asemakaavaehdotuksesta esim. tällä lomakkeella tai lähettämällä sen sähköpostitse osoitteella kaavoitus@tuusula.fi tai perinteisesti paperilla ja toimittamalla tämän osoitteella

Kunnanhallitus
PL 60
04301 Tuusula.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
p. 040 314 2012
asko.honkanen@tuusula.fi

Yleisötilaisuus

Järjestämme kaikille avoimen yleisötilaisuuden kunnantalolla valtuustosalissa 12.10.2016 klo 17 alkaen. Kaffetarjoilu, tervetuloa!

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen materiaaliin pääsee näistä linkeistä:

Kaavaselostus
Kaavakartta ehdotus 12.9.2016 (A3)
Kaavamääräykset A4
Havainnekuva A3
Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Rakentamisohje
OAS
OAS MIELIPITEET ja vastineet
Luonnospalaute ja vastineet
Teemakarttakooste
Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Hulevesitarkastelu
Vedenoton vaikutusten arviointi
Rakennettavuusselvitys
Meluselvitys
Liikenneselvitys
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Lahelanpellon luontoselvitys
3501E_yleiskaava2040n yhteydessä laadittu maisemaselvitys
Asemakaavan seurantalomake
Kaavatalouslaskenta 12.9.2016

Asemakaavaehdotuksen viilaukset

Kaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnassa käsiteltävänä jo taannoin 15.4.2014. Tämän jälkeen neuvoteltiin maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksien solmimiseksi. Koska maanomistajia on useita ja muutokset siinä määrin suuria kullekin, asioiden läpikäynti ja keskustelu otti oman aikansa. Viimeisin maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa lokakuussa 2015.

Sopimusneuvottelujen aikana ja jälkeen asemakaavaehdotukseen tehtiin pienehköjä tarkistuksia ja kaikki oli valmista kunnanhallituksen käsittelyyn vuoden 2016 alussa. Tuolloin kuntaan otettiin yhteyttä koskien mielenkiintoista asuinrakentamishanketta: suunnittelualueella olevan uuden Kaffeepaussi-puiston ympärille. Kyseessä on erillispientalojen yhtiömuotoinen älytalohanke, josta kerromme lisää hankkeen edetessä. Hankkeen idea oli siinä määrin mielenkiintoinen, että päätettiin odottaa hankkeen kehittymistä, jotta asemakaavaan voitiin tehdä tätä varten vielä – mikäli tarvetta olisi – muita pieniä korjauksia. Hanke kypsyi ja pieniä muutoksia ko. korttelin kaavamääräyksiin vielä tehtiin.

Tämän jälkeen, mutkien kautta, päästiin tuomaan asemakaavaehdotus kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen 12.9.2016 ja se saatiin viimeinkin julkisesti nähtäville.