Suoraan suunnittelupöydältä: Lahelanpellon alustava kaavarunko

LP2_alustava kaavarunko

LP2_kaupunkirakenne

Kesälomat on vietetty ja Lahelanpellon suunnittelu jatkuu.

Lahelanpellon rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista. Pääosa asuinrakennuksista tulee olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Aivan keskeisimmät korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Rakennusmateriaalina tullaan suosimaan puuta, mutta townhouse –tyyppisten rakennusten materiaaliksi on kaavailtu kiveä. Townhouse –talot on suunniteltu rakennettavaksi  alueen keskelle jäävien puistojen ympärille.

Omakotitalotontit ovat kooltaan 400 – 1000 m2 ja rakennusoikeudet vaihtelevat välillä noin 150 -250 k-m2. Rakennusten kerrosluku on pääosin 2 (1-2½).

Luonnoksessa on varauduttu Lahelanorren rakentamiseen.  Lahelanorren ja uuden asuinalueen vaikutukset liikenteeseen tutkitaan Tuusulan kunnan toimesta syksyn aikana.

Kommentit ja kysymykset luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

P.S. Tämä on alustava luonnos, jota ei ole käsitelty lautakunnissa tai muualla. Virallinen luonnosvaihe, josta jätetään mielipiteitä ja pyydetään lausuntoja, tulee syksyn aikana.

kaavaprosessi

Robotti-Sampo, monikopterit ja etäläsnäolo

Mitä jos voisit tilata robottikutsuliikenteen kuljettamaan sinut Keravan asemalle? Entä jos olisi mahdollista asioida ja keskustella kunnan virkamiesten kanssa virtuaalisesti, tekemättä (pahimmassa tapauksessa turhaa) matkaa kunnantalolle? Mitä jos monikopteri kuljettaisi ostokset kotiisi?

Tekniikka kaikkeen tähän on olemassa jo nyt. Yhteiskäyttöisten robottiautojen myötä auton omistuksen tarve vähenee. Palveluntarjoaja voi tarjota esim. auton ovelle viidessä minuutissa tilauksesta. Auton kyydistä voi jäädä pois haluamassaan kohteessa ja pois lähtiessään tilata uuden auton ilman, että tarvitsee murehtia parkkipaikan etsimisestä ja kävelemisestä parkkipaikalta kohteeseen. Ja kun eri tarpeita varten voi vielä tilata erikokoisen robottiauton, on asiakkaalla aina käytössään juuri tarpeita vastaava kulkuväline juuri silloin kun hän sitä tarvitsee. Robottiautot ovat olleet liikenteessä jo pitkään, toistaiseksi ne ovat laillisia vain USAssa.

Etäläsnäolo ja virtuaaliset palvelut osaltaan vähentävät liikkumistarvetta ja avaavat lisäksi ihmisille mahdollisuuden kokea muutoin vaikeasti saavutettavia asioita ja elämyksiä (mm. taide-esityksiä, urheilua yms.) helposti ja nopeasti. Etäläsnäolon yleistymistä hidastavat suurimmaksi osaksi enää asenteet ja muutosvastarinta.

Menetelmien uskotaan olevan yleisessä käytössä vuonna 2030 – siihen ei ole pitkä aika.

Miten Tuusulassa voitaisi kehittää robottiliikennettä ja etäläsnäoloa?

Lue lisää:

Automaattisen liikenteen metropolivisio_loppuraportti